Lektor Lomsdalens innfall

Lektor Lomsdalens innfall

Christian Lomsdalen

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer. Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe. Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder. Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

Kategorier: Utdanning

Hør på den siste episoden:

Hvordan skal vi håndtere taushetsplikten når vi interagerer med andre etater og tjenester? Hvilke opplysninger kan, må, og bør vi dele i ulike samarbeidskonstellasjoner som lærer? Hva kan vi ikke si og dele? Hva må vi vite om dette som en gjennomsnittslærer? Hva innebærer alt dette for oss som lærere? Det er et uttalt politisk mål å skape en velfungerende samordning i velferdstjenestene. Brukerne skal møtes av helhetlige og sammenhengende tjenester. Hvordan gjør vi egentlig det? Jeg snakker med Liv Henriette Altmann og Kari Paulsrud om dette. Liv Altmann er utdannet sosionom og er førstelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet (HiNN). Kari Paulsrud er utdannet barnevernspedagog og jurist/advokat og driver advokatpraksis i Advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo.

Tidligere episoder

 • 641 - LL-582: Altmann og Paulsrud om taushetsplikt på tvers av institusjonene 
  Mon, 22 Apr 2024
 • 640 - Reprise: Dag Hellesund om selektiv mutisme 
  Thu, 18 Apr 2024
 • 639 - LL-581: Hoff og Brendeløkken om ensomhet i studiene og SAMMEN-prosjektet 
  Mon, 15 Apr 2024
 • 638 - Reprise: Kim Friele om norsk skeiv historie 
  Thu, 11 Apr 2024
 • 637 - LL-580: Gunnulfsen og Hall om rektor som rettsanvender 
  Mon, 08 Apr 2024
Vis flere episoder

Flere norgesiske utdanning-podcaster

Flere internasjonale utdanning-podcaster

Velge podcast kategori