Faglig oppdatert #kommunehelse

Faglig oppdatert #kommunehelse

Ruth-Ellen Slåtsveen Karoline Stray

En podcast der vi snakker om praksis, oppdater kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten. Hver tar episode tar for seg et aktuelt tema for deg som fagperson.

Kategorier: Utdanning

Hør på den siste episoden:

«Nesten ingenting er blitt bedre siden 2012» er kritikken Riksrevisjonen gir Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder mangler i rehabiliteringstilbudet til det norske folk. I denne episoden er vi så heldige å ha fått med oss Lederen i Ergoterapiforbundet for å snakke om denne viktige rapporten. Tove Holst Skyer har jobbet mye for å bedre rehabiliteringstjenestene i helse- og omsorgstjenestene, og å sette utfordringene helsevesenet står ovenfor på agendaen. For hva gjør egentlig staten for å sikre at tilbudene blir bedre og ikke minst bærekraftige? Link til Riksrevisjonens rapport: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2023-2024/rehabilitering-i-helse-og-omsorgstjenestene/ Link til ny Samhandlingsplan: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20232024/id3027594/ Tove tipser om: Fremtidsverktøyet 2040 fra KS. Dette er et prosessverktøy som KS oppfordrer kommunene til å bruke for å vise problemene som må håndtere og valg man må ta nå for å være forberedt i 2040: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/norge-2040/

Tidligere episoder

 • 17 - Riksrevisjonens dom av rehabiliteringstjenestene i helsesektoren med Tove Holst Skyer som gjest 
  Tue, 09 Apr 2024
 • 16 - Episode 16; kunnskapsbasert praksis og fremtidens helsetjenester med Gro Jamtvedt 
  Thu, 21 Mar 2024
 • 15 - Episode 15; hvordan utdanne robuste og kompetente helsepersonell? Med prodekan Kåre Rønn Richardsen 
  Thu, 22 Feb 2024
 • 14 - Episode 14; Velferdsteknologi- teknologi vi benytter i vår hverdag for å gjøre de aktivitetene vi ønsker å mestre.  
  Thu, 18 Jan 2024
 • 13 - Episode 13; Pårørendesamarbeid og Pårørendestandard 
  Mon, 18 Dec 2023
Vis flere episoder

Flere norgesiske utdanning-podcaster

Flere internasjonale utdanning-podcaster

Velge podcast kategori