Aldring og helse

Aldring og helse

Aldring og helse

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig.

Hør på den siste episoden:

Cecilie Bhandari Hartberg, overlege OUS, førsteamanuensis UiO og seniorforsker i Aldring og helse, snakker i dette foredraget om somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelse. Her kan du melde deg på foredragsserien Psyk-IT: aldringoghelse.us13.list-manage.com/subscri…79f42c3 Se, og les mer om Psyk-it her, www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/…helse/psyk-it/

Tidligere episoder

 • 40 - Psyk-IT 44: Somatisk helse hos eldre med alvorlig psykisk lidelse 
  Mon, 09 Nov 2020
 • 39 - Psyk-IT 43: Samtale med en person med depresjon 
  Tue, 13 Oct 2020
 • 38 - Psyk-IT 42: Seksualitet og aldring 
  Tue, 15 Sep 2020
 • 37 - Psyk-IT 41: Bruk av kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis 
  Tue, 18 Aug 2020
 • 36 - Psyk-IT 40: Velferdsteknologi for personer med demens 
  Tue, 09 Jun 2020
Vis flere episoder

Flere norgesiske vetenskap og medisin-podcaster

Flere internasjonale vetenskap og medisin-podcaster

Velge podcast kategori